Pod hranilnikom toplote si navadno predstavljamo zalogovnik z vodo, kamor hranimo odvečno toploto. Seveda nam ta način pomaga pri hranjenju energije in podaljša čas ogrevanja, kljub temu pa so toplotne izgube relativno velike in predvsem hitre. Nemški proizvajalec ZeoSys je tako izdelal tako imenovane zeolitne kroglice, kar bi v dobesednem prevodu pomenilo “vreti (gr. zeo) kamen (gr. litos)”, iz materiala, ki se ga v industriji navadno uporablja za mehčanje vode. Te kroglice lahko kar do 4-krat bolje hranijo toploto kot voda, obenem pa skorajda nimajo toplotnih izgub.

članek

Zeollitne kroglice (vir: heat-saver.eu)

Trenutno je sistem hranjenja toplote v zeolitnih kroglicah še v fazi testiranja, vendar dosedanji rezultati so obetavni. Tako se med drugim že ve, da se lahko postopek vlaženja in segrevanja ponovi več tisočkrat brez da bi to vplivalo na sam material kot tudi na njegovo učinkovitost. Vsekakor je to povsem mogoča prihodnost, potrebno bo predvsem znižati stroške same izdelave, da bo sistem lahko uporaben tudi v naših domovih in le v večjih industrijskih obratih. Projekt lahko spremljate na spletni strani www.heat-saver.eu

 

Vir: Varčujem z energijo (str. 47); heat-saver.eu