Zadnje novice

  • Subvencije Eko sklad 2016 za solarni sistem SSE - javni razpis 37SUB-OB16

Eko sklad 2016 – Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema SSE

08.03.2016

Ukrep A - Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema SSE Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije (SSE) in za sisteme s toplozračnimi sprejemniki [...]

  • Spodbude za varčno ogrevanja - Občina Kamnik

V občini Kamnik tudi letos finančne spodbude za učinkovito rabe energije in izrabo obnovljivih virov energije

20.04.2015

Občina Kamnik je v aprilu objavila sklep o razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2015. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za: vgradnja [...]

  • Termični solarni sistemi SSE

Termični solarni sistemi

26.05.2014

Energijo sonca izkoriščamo v direktnih sistemih s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE). Tako pridobljena toplota služi ogrevanju tople sanitarne vode in pri dobro toplotno izoliranih hišah je lahko podpora ogrevanju. Vrste sprejemnikov sončne energije: Absorberji so [...]

Eko sklad 2014 – A – Vgradnja solarnega sistema v stanovanjski stavbi

28.02.2014

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne energije (SSE). Površina sprejemnika sončne energije se določi skladno s standardoma SIST EN 12975-1, [...]

  • naslovna

5 generacij sončnih kolektorjev

02.01.2014

Čeprav se zdi, da v osnovi poznam dve vrsti sončnih kolektorjev - Ploščate oz. ravne sončne kolektorje ter Cevne oz. vakuumske sončne kolektorje - glede na razvoj sončnih sprejemnikov energije (SSE) lahko sončne kolektorje razvrstimo [...]

  • naslovna

Ploščati sončni kolektorji

25.11.2013

Na področju uporabe sončne energije in solarnih sistemov najdlje poznamo ploščate sončne kolektorje, ki so tekom let tehnološko precej napredovali in nadgrajevali svojo učinkovitost. Ploščati sprejemniki sončne energije so primerni tako za pokončno kot tudi vodoravno [...]