Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne energije (SSE). Površina sprejemnika sončne energije se določi skladno s standardoma SIST EN 12975-1, -2 oz. SIST EN 12976-1, -2. Upošteva se svetla površina SSE oz. aperturna površina, navedena v merilnem poročilu neodvisne institucije za tip SSE, ki je predmet vloge.

Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
  • nakup in vgradnjo hranilnika toplote (zalogovnik);
  • vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema.

Višina nepovratne finančne spodbude:

Višina nepovratne finančne spodbude za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi  znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanje, vendar ne več kot:
  • 150 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki;
  • 200 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.

Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne energije, ki bodo izdelani v samogradnji, nepovratna finančna spodbuda znaša 75 € na m2 svetle oziroma aperturne površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije.

 

 

  Svetujemo

  • Če imate v letošnjem letu namen investirati v vgradnjo solarnega sistema, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 6 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo. Potrebujete ponudbo? Kontaktirajte nas >

 

  Koristne povezave:

 

Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko organizirani gradnji (krožki za samogradnjo solarnih ogrevalnih sistemov), mora predložiti originalno potrdilo organizatorja gradnje, izdano na ime vlagatelja. Potrdilo mora vključevati:

  • popis materiala
  • podatek o številu SSE
  • podatek o svetli (aperturni) površini SSE
  • spisek članov skupine, v katero bo vlagatelj vključen

Organizator krožka za samogradnjo solarnega ogrevalnega sistema mora pridobiti potrdilo izvajalca svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem območju RS na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije (ENSVET), ki potrdi strokovno ustreznost tehnologije samogradnje in površino SSE, ki bodo izdelani v samogradnji.

Vir: Eko sklad

Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun izvajalca – z veseljem vam pripravimo ponudbo kot tudi v celoti pomagamo pri izpolnjevanju vloge za Eko sklad.

[contact-form-7 404 "Not Found"]