Pri postavitvi toplotne črpalke zrak-voda me zanima koliko stran od soseda  mora biti oddaljena zunanja enota? Ali obstoji kakšen predpis ali zakon, ki to ureja? Ivan Š.

Odgovor:

Konkretno zakona za oddaljenost postavitve ni in se lahko poljubno postavi na vaši parceli, lahko pa zaradi hrupa zunanje enote posredno na njeno namestitev vpliva Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, ki določa, kolikšen je lahko max hrup. Celotno uredbo si lahko preberete na povezavi: www.uradni-list.si

Glede na 4. člen povečini naselja spadajo pod II. območje, kjer se smatra zunanja enota kot posamezni vir hrupa (5. člen, tabela 3), torej je mejna vrednost hrupa 52 dBa podnevi in 42 dBa ponoči. Proizvajalci imajo povečini navedeno, kolikšen hrup povzroča zunanja enota, obenem pa je tudi potrebno upoštevati, da z vsakim kvadratnim metrom oddaljenosti hrupnost konkretno pada (spet pa lahko na to vplivajo tudi različni dejavniki kot je odmevanje od sten ipd.). varčno-ogrevaj.siOb vgradnji toplotne črpalke se lahko na sosedovi fasadi dejansko izmeri hrupnost, v kolikor je izmerjena vrednost hrupa nad dovoljeno, je potrebno potem postaviti protihrupno zaščito, kjer pa je potrebno poskrbeti tudi, da je ta postavljena tako, da ne moti oz. vpliva na optimalno delovanje same toplotne črpalke.

Pri manjših ogrevalnih TČ iz tega naslova ni večjih težav, saj so vsaj malo kvalitetnejše toplotne črpalke tudi že kar zelo tihe, tisti najbolj previdni pa za dobre sosedske odnose naredijo kakšno manjšo oviro v smislu posaditve grmovja, ograje, … V kolikor gre za toplotno črpalko večje moči, pa je zagotovo to nekaj, na kar je potrebno biti pozoren in se je dobro pripraviti in načrtovati vnaprej.

 

Gorazd
Rapport d.o.o.

Ugodna dobava in kvalitetna montaža vseh vrst
ogrevalnih sistemov in vodovodnih inštalacij >>