Na spletni strani Eko sklada so zapisani vzroki, zaradi katerih vlagatelji največkrat prejmejo zavrnitev za subvencijo. Da bi se temu izognili si jih je vsekakor dobro prebrati, da ne boste naredili istih napak:

  • naložba je ob oddaji vloge že izvedena;
  • oprema, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne ustreza tehničnim zahtevam javnega poziva (npr. neustrezno grelno število pri toplotnih črpalkah, neustrezen izkoristek pri kurilnih napravah na lesno biomaso, neustrezna toplotna prehodnost okna, za naprave in opremo niso predloženi ustrezni dokumenti, npr. merilno poročilo, evropsko tehnično soglasje ETAG 004, zahtevani z javnim pozivom);
  • naložba ni ustrezno izvedena oz. je ni izvedel usposobljen in registriran izvajalec (npr. neustreznost RAL montaže, nezadostna debelina toplotne izolacije, izvedba v lastni režiji, nezadosten volumen hranilnika toplote pri kurilni napravi na lesno biomaso, izvajalec nima ustrezne registrirane dejavnosti za izvajanje naložbe, ki je predmet vloge);
  • stavba, na kateri se bo naložba izvajala, ni stanovanjska (npr. zidanica, poslovni prostor, gospodarsko poslopje) oz. ni zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi in nima gradbenega dovoljenja za stanovanjsko stavbo;
  • vlogi je priložena neverodostojna dokumentacija (v tem primeru vas je Eko sklad dolžan prijaviti pristojnim organom);
  • na poziv k dopolnitvi vloge se niste odzvali pravočasno in znotraj roka.

Vir: Eko sklad
Svetujemo, da se o samih finančnih spodbudah in vlogah dobro pozanimate oziroma se obrnete na izvajalca del, ki ima že vrsto izkušenj na tem področju, tako z oddano dokumentacijo, ustreznimi toplotnimi sistemi kot tudi i izvedbo montaže.