Na področju uporabe sončne energije in solarnih sistemov najdlje poznamo ploščate sončne kolektorje, ki so tekom let tehnološko precej napredovali in nadgrajevali svojo učinkovitost.

Ploščati sprejemniki sončne energije so primerni tako za pokončno kot tudi vodoravno montažo, v glavnem pa se ti kolektorji uporabljajo za ogrevanje sanitarne vode in/ali podpora centralnemu ogrevanju.

Ploščati sončni kolektor sestavljajo kovinski okvir s termoizolacijo na hrbtni strani, ki je navadno steklena volna ali poliuretan. Na termoizolacijo sta položena ploščati absorber in prekrivno steklo. Predhodniki sodobnih ploščatih kolektorjev so imeli površino za vpijanje sončne energije pobarvano s črno, pri večini sodobnih kolektorjih pa se dan danes uporablja visoko selektivni nanos imenovan TINOX.

Za čimboljši izkoristek ploščatega kolektorja so pomembni vsi trije glavni deli – tako dobra izolacija kot kvalitetno steklo in absorber. Slednji je običajno izdelan iz bakrene pločevine, katera je lasersko zavarjena na bakreno cev, v kateri se pretaka prenosni medij. Naloga prekrivnega stekla (šipe) pa je omogočanje maksimalni prehod sončnih žarkov do samega absorberja in preprečevanje odboja žarkov nazaj v okolico in s tem izgubo same solarne energije.