Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in/ali pripravo sanitarne tople vode, ki bo vgrajena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:

vrsta toplotne črpalke tip toplotne črpalke grelno število
pri določenih pogojih po standardu SIST EN
 priprava sanitarne tople vode zrak/voda  3,2
2,7
 A15/W15-W45
A15/W10-W55
 SIST EN 255-3*
SIST EN 16147
 ogrevanje prostorov in sanitarne vode voda/voda  5,2  W10/W35  SIST EN 14511-2, -3
 ogrevanje prostorov in sanitarne vode zemlja/voda  4,4  B0/W35  SIST EN 14511-2, -3
 ogrevanje prostorov in sanitarne vode zemlja/voda
(direktni uparjalnik)
 4,6  E4/W35  SIST EN 14511-2, -3
 ogrevanje prostorov in sanitarne vode zrak/voda  3,4  A2/W35  SIST EN 14511-2, -3

* Velja samo za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode, za katere so bila merilna poročila izdana po SIST EN 255-3 in so še veljavna, za vse ostale je potrebno predložiti merilna poročila, izdelana v skladu s standardom SIST EN 16147.

Pomembno!

Pri naložbi vgradnje toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena v primeru, če bo nova toplotna črpalka prigrajena na obstoječ hranilnik toplote.

Namestitev (po Uredbi o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov; Uradni list RS, št. 41/2010, 2. člen, tč 10.) toplotne črpalke, pri kateri je potrebno povezati več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali fluorirane toplogredne pline, izvedel izvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev in vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in ima ustrezno potrdilo za pooblaščeno podjetje.

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo ene toplotne črpalke;
 • nakup in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko;
 • cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo.

Višina nepovratne finančne spodbude:

Višina nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe  znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar za toplotne črpalke za
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ne več kot:
 • 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda;
 • 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom 3,65 in več;
 • 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom od 3,35 do 3,64.
Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 250 €.

 

 

  Svetujemo

 • Če imate v letošnjem letu namen investirati v vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 6 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.
  Potrebujete ponudbo?
   Kontaktirajte nas >

 

  Koristne povezave:

Vir: Eko sklad

 

Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun izvajalca – z veseljem vam pripravimo ponudbo kot tudi v celoti pomagamo pri izpolnjevanju vloge za Eko sklad.

[contact-form-7 404 "Not Found"]