Prednosti uporabe lesne biomase:

Les je obnovljiv in domač vir energije. Njegova uporaba zmanjšuje energetsko odvisnost države, saj denar namenjen nakupu fosilnih goriv ostaja doma. Razvoj kurilnih naprav je zelo napredoval in omogoča kurjenje z visokimi izkoristki. Je tudi CO2 nevtralno gorivo, saj se le ta sprošča v enaki  meri kot se sprošča pri gnitju  lesa  v naravi. Izpusti  dimnih  plinov so manj  škodljivi okolju, skladiščenje in transport pa sta bolj varna v primerjavi s tekočimi in plinastimi gorivi.

Oblike lesne biomase:

  • Polena so razžagani in razcepljeni kosi lesa, dolgi od 30 – 50 cm,
  • Cepanice: so 1 m dolgi kosi lesa, ki jih pridobivamo iz okroglega lesa slabše kakovosti s premerom nad  10 cm.
  • Okroglice: so 1 m dolgi kosi okroglega lesa, ki jih pridobivamo iz drobnejšega okroglega lesa  slabše kakovosti, s premerom do 10 cm.
  • Sekanci so kosi zdrobljenega  lesa, velikosti  do 10 cm
  • Peleti so stiskanci, narejeni iz čistega lesa. Proizvajajo se industrijsko s stiskanjem suhega lesnega prahu in žaganja. So valjaste oblike premera 8 mm  in dolžine  do 50 mm.
  • Briketi so večji stiskanci, ki so narejeni s stiskanjem lubja, suhega lesnega prahu, žaganja, oblancev ter  drugih neonesnaženih lesnih ostankov.

Naprave:

Kotli na polena so kurilne naprave v katerih kurimo polena različnih dolžin. Primerni so za tako ruralna kot mestna območja. Nalaganje goriva  in odstranjevanje pepela je ročno. Dovajanje primarnega in sekundarnega zraka za zgorevanje je avtomatsko in jasno razmejeno. Posebne oblike kurišča podaljšujejo čase ponovnega nalaganja nad  20 ur dnevno, kar zagotavlja pri 50 % nazivni toplotni moči kotla  samo enkrat dnevno nalaganje. Za dobro delovanje kotla  je potrebno v sistem ogrevanja vgraditi izravnalni  hranilnik toplote, ki skrbi, da kotel  vedno deluje optimalno, višek shranjene toplote pa je mogoče izkoristiti za ogrevanje brez delovanja kotla. Velikost hranilnika mora biti najmanj 50 litrov/kW moči kotla. Oviro lahko predstavlja primeren skladiščni prostor za polena.

Kotli na lesne sekance so primerni bolj za kmetije in manjše sisteme daljinskega ogrevanja. Njihovo delovanje je avtomatsko in zagotavlja optimalno zgorevanje. Izpusti  v zrak so v zakonsko predpisanih mejah, regulacija zgorevanja je zaradi vgrajene elektronike zelo natančna. Potrebujejo več prostora za pravilno skladiščenje lesnih sekancev. Dimenzioniranje in izbira kotla  so odvisni  od kakovosti sekancev, vrste lesa  in vsebnosti vlage.

Kotli na pelete delujejo popolnoma avtomatsko in so zato primerni tudi za uporabo v mestih. Skladiščenje peletov zahteva manj  prostora, nabava in transport goriva je enostaven. Kotli se lahko napajajo iz večjega skladišča s pnevmatskim ali mehanskim transportnim sistemom, ali pa se polnijo dnevna in tedenska skladišča z vrečami teže 30 kg. V nekaterih izvedbah je mogoče kuriti tako pelete kot polena.

Sodobni kotli na trda goriva

 

Vir: ENSVET
Vir slik: Mitraka  zastopnik kotlov ETA

Ensvet, eko sklad, zrmk