Na prenovljeni strani Eko sklada smo zasledili, da se že aktivno pripravlja nov razpis za nepovratne finančne spodbude, vendar pa bo potrebno zaradi novega Energetskega zakona in sprejete Uredbe o prihrankih energije prilagoditi pravilnike Eko sklada. Ker želijo pripraviti dobre temelje tako za letošnje javne pozive kot tudi potem za nadaljnja leta, bo potrebno še malo počakati na prve razpise, ki bodo glede na potek in pripravo gradiva predvidoma objavljeni v mesecu marcu.

Ugodno eko sklad kreditiranje 2015

Spremembe pa niso vedno slabe, saj omenjena pravna akta zagotavljata Eko skladu več sredstev za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud, zato so si na Slovenskem okoljskem javnem skladu zadali dva cilja:

 • neprekinjeno dodeljevanje nepovratnih sredstev za celo gradbeno sezono oziroma do konca leta, da javnih pozivov ne bo potrebno zapirati predčasno sredi gradbene sezone že v mesecu juliju in
 • uvedba novih namenov financiranja: uvajanje novih okoljskih tehnologij, ponovno spodbujanje energijske obnove javnih stavb, zlasti šol in vrtcev.

Brez drastičnih sprememb pa vendar …

Sami javni pozivi in prijave na Eko sklad razpise naj bi potekali bolj kot ne po ustaljenem postopku, izpostavili pa se slednje pomembnosti:

 • za fizične osebe bo pomembno ali živijo v eno in dvostanovanjski stavbi ali v več stanovanjski stavbi
 • če je stavba v eni od 9 občin, za katere velja načrt o varstvu zunanjega zraka, ki jim zagotavlja višje nepovratne finančne spodbude (Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj, Novo Mesto, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik )
 • nepovratna sredstva bo možno kombinirati s kreditom po ugodni obrestni meri (3M euribor +1,5%)

Nepovratna sredstva (tudi v kombinaciji s kreditom ) bodo s področja ogrevanja in prezračevanja na voljo za:

 • vgradnjo solarnega sistema,
 • vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
 • vgradnjo toplotne črpalke,
 • priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • vgradnjo ustreznega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Obenem pa tudi za vgradnjo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj nič energijske hiše, celovito energijsko obnovo hiše in nakup stanovanja v pasivni oz. skoraj nič energijski več stanovanjski stavbi. Novost letošnjega javnega poziva za nepovratne finančne spodbude bodo manjši fotonapetostni sistemi na stanovanjskih stavbah, ki bodo namenjeni samooskrbi z električno energijo in tudi ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode, in ne bodo deležni finančnih spodbud iz drugih programov. Poleg tega bodo na razpolago nepovratna sredstva za trajno mobilnost, za nakup ali predelavo avta na električni pogon. Pripravljen pa bo tudi poseben javni poziv za ukrepe proti energetski revščini s spodbudami za naprave za ogrevanje na lesno biomaso.

Novost – spremljanje Moje vloge

Z novimi javnimi pozivi bo na spletni strani Eko sklada začel delovati tudi modul »Moje Vloge«, kjer bodo investitorji lahko spremljali obdelavo svoje vloge in stopili tudi v kontakt z uradno osebo, ki vodi sam postopek. Še vedno pa veljajo bistvena pravila za oddajo vlog: naložba ne sme biti izvedena pred prijavo na javni poziv, priložiti pa je potrebno slikovno dokazilo (več o dosedanjem postopku Eko sklada >)

Vir: Eko sklad

Vas obvestimo, ko bo nov razpis Eko sklad subvencij zunaj?

Še vedno ni znano, kdaj bodo na voljo tudi nepovratna finančna sredstva za naložbe v varčno ogrevanje s strani Eko sklada, vas pa lahko o tem obvestimo, takoj ko bo razpis zunaj! Prijavite se preko spodnjega obrazca!

  Ime in Priimek *

  E-mail naslov *