Vprašanje:

Odločam se za nakup toplotne črpalke in povsod je omenjeno grelno število COP in neki standardi – zanima me kaj točno to pomeni? Bojana K.

Odgovor:

Grelno število COP (kar je kratica za Coefficient of Performance) se uporablja za primerjavo učinkovitosti različnih toplotnih črpalk, višje kot je število, bolj učinkovito je samo delovanje toplotne črpalke. Po definiciji grelno število COP predstavlja razmerje med pridobljeno toplotno energijo in porabljenim delom za delovanje toplotne črpalke (elektrika). Če ima torej toplotna črpalka COP 4.0, pomeni, da pridobite za 1 kWh elektrike 4 kW toplotne energije.

Vsekakor je pred nakupom pomembno preveriti, kako visoko grelno število ima toplotna črpalka, vendar pa je potrebno biti pazljiv, po katerem standardu je proizvajalec zapisal to grelno število. Pri toplotni črpalki za sanitarno vodo poznamo dva standarda: starejši EN 255/3 in novejši EN 16147. Merjenje po starem standardu je precej nenatančno, saj lahko pride do 15% razlike in tako tudi veliko višje številke kot pri novem standardu, ki je dosti bolje specificiran in podaja realnejšo oceno učinkovitosti. Zato naj bo pri nakupu vodilo grelno število COP po standardu EN 16147, ne gre pa spregledati tudi pod katerimi pogoji je bilo merjeno. Pri pogojih boste našli oznake podobne temu zapisu: A15W45, kar pomeni 15 stopinj C temperature zraka ter 45 temperatura predtoka ogrevalne vode. Na splošno pa veljajo za učinkovite sanitarne toplotne črpalke tiste, ki imajo COP 3.0 ali več.

Pri ogrevalni toplotni črpalki tipa zrak – voda poznamo standard EN 255 in standard EN 14511, tudi tu pa je potrebno gledati COP glede na dane pogoje. Glede na povprečje naših zim je smotrno, da primerjate rezultate merjene pri temperaturi zraka +2 stopinj C in ne pri +10 ali več. Med zadovoljive toplotne črpalke pri tem pogoju se štejejo tiste, ki dosegajo grelno število vsaj 3,4, tiste res učinkovite pa nad 3,7. Prav tako je pomembno, kakšno učinkovitost toplotna črpalka pokaže v višku zime, kjer se temperatura spusti pod ledišče in toplotne črpalke slabše kakovosti konkretno izgubijo na svoji moči.
Trenutna vrednost grelnega števila COP se nenehno spreminja glede na pogoje delovanja, zato je še najboljši približek realne učinkovitosti toplotne črpalke tako imenovani letni faktorj učinkovitosti – SPF. Slednji za oceno delovanja uporablja delovni (ali povprečni) koeficient za celotno ogrevalno sezono oz. skozi celo leto. In to celoletno povprečno grelno število pove več kot trenutni COP, saj poda bolj realne podatke kot enkratna testiranja v laboratorijih. Za učinkovito toplotno črpalko velja, da ima SPF višji od 3,0.

 

Gorazd

Rapport d.o.o.

Ugodna dobava in kvalitetna montaža vseh vrst
ogrevalnih sistemov in vodovodnih inštalacij >>