Pri namestitvi stenske split klimatske naprave je potrebno upoštevati naslednje:

 • notranja enota naj bo nameščena tako, da ne bo pihalo neposredno v ljudi v prostoru
 • predvidite možno namestitev zunanje enote; če stanujete v bloku potem je najenostavneje, če je to na balkonu, lahko pa je tudi pod oknom, na strehi ali podstrešju (če je dovolj zračno)
 • če stanujete v stanovanjski hiši, potem so možni načini namestitve zunanje enote na naslednjih mestih: na tleh, na balkonu, pod streho, na strehi, na podstrešju (če je dovolj zračno), ali kje drugje na steni
 • če stanujete v hiši, ki je pod spomeniškim varstvom, potem se o namestitvi posvetujete s pristojnim organom. Vsekakor pa vedno namestite zunanjo enoto tako, da bo čim manj kazila zunanji izgled stavbe (zadnja stran objekta, na tleh, na podstrešju,…)

Za optimalno namestitev deljenih klimatskih naprav velja, da:

 • sta zunanja in notranja enota povezani z dvema predizoliranima bakrenima cevema (Cu cevi so kvalitetnejše, kot npr. za centralno kurjavo, debelina izolacije pa je od 8-10 mm).
 • napeljemo cev za odvod kondenzata iz notranje in zunanje enote (če imamo hlajenje in gretje), premera vsaj 16 mm. Cev mora imeti minimalni padec vsaj 1 cm/m  poseben (z ločeno varovalko) električen dovod (3 x 2,5 mm2 za naprave do moči 7kW) na notranjo enoto pri enojnih klimatskih napravah, medtem ko je dovod pri večkratnih napravah (dvojne, trojne, štirikratne) na zunanjo enoto.
 • imamo električni povezovalni kabel (5 x 1,5 mm2 + 2 x 0,5 mm2) med zunanjo in notranjo enoto – pri enojnih klimatskih napravah
 • imamo električni povezovalni kabel (6 x 1,5 mm2) med zunanjo in vsako notranjo enoto – pri dvojnih, trojnih in štirikratnih klimatskih napravah
 • se te predinstalacije, če je to le mogoče, skrijejo v zidu – dobro je predvideti mesto vgradnje klimatske naprave v času gradnje ali obnove prostorov, pri nadometni izdelavi je potrebno instalacije skriti v plastične kanale.
 • odvod kondenzata naj ne bo nikoli speljan v posodo (ni estetsko in če pozabite nanj vam lahko ob prelitju posode poplavi sobo ali balkon)
 • mora biti odvod kondenzata vedno speljan v samostojen odtok, od koder ni možnosti širjenja morebitnih neprijetnih vonjav nazaj skozi klimatske naprave v prostor
 • imajo nosilci zunanje enote zadostno nosilnost, predvsem pa morajo biti dovolj kvalitetno zaščiteni proti rji (brez ostrih robov), naprava pa mora biti nanje pritrjena preko antivibracijskih gumijastih podlog
 • v kolikor je zunanja enota postavljena kjerkoli na tleh, mora biti obvezno pritrjena na plastičnem podstavku višine vsaj 10 cm

 

Povzeto po prispevku na spletni strani Gorenje.si.