Plinske peči ogrevajo z zemeljskim plinom, ki sodi med najmanj škodljive energente znotraj fosilnih goriv. Sicer zemeljski plin ne spada med najugodnejša goriva, vendar pa je še vedno cenejši kot kurilno olje in v primeru, da je vaš objekt blizu oz. znotraj plinovodnega omrežja, je odločitev za plinsko peč kar racionalna. Ogrevanje na zemeljski plin je ekološko, plinski kotel zavzame malo prostora – še posebej stenska oblika obenem pa imajo plinske peči tudi izredno visoke izkoristke.

Predvsem z uporabo sodobne tako imenovane kondenzacijske tehnologije je mogoče prihraniti pri stroških ogrevanja (tudi do 20% pri porabi plina) in prispevati k čistejšemu okolju, saj kondenzacijska tehnologija porabi bistveno manj energije kot konvencionalne plinske peči. Pri kondenzacijski tehnologiji se s pomočjo izmenjevalca toplote izkorišča tudi toplotna energija v vodni pari (latentna toplota), katera se pri konvencionalnih pečeh izgubi v dimnih plinih.

Ta tehnična dovršenost z izkoriščanjem kondenzacijske tehnologije tudi opravičuje na prvi pogled neverjeten podatek in sicer da izkoristki segajo kar preko 100% (navadno nekje do 109%).

Plinske peči lahko uporabljamo za ogrevanje prostorov ali v kombinaciji z ogrevanjem sanitarne vode.