Verjetno je vsem poznana termostatska glava pri radiatorju, katero vrtimo v levo in v desno ter tako določimo toploto v naših radiatorjih. Kaj točno se dogaja znotraj nje in kako deluje notranji ventil pa si lahko preberete v tem prispevku.

Prerez termostatske glave

Lokalna regulacija temperature zagotavlja:

> Vzdrževanje primerne enakomerne temperature v bivalnih prostorih.
> Ločeno nastavljanje temperatur po prostorih.
> Izkoriščanje toplote notranjih virov (toplote gospodinjskih aparatov, TV, razsvetljava, toplota ljudi).
> Izkoriščanje sončnega sevanja na južnih legah stanovanja.

 

Naprave za lokalno regulacijo:

> Termostatski ventil.

Delovanje termostatskega ventila

Delovanje:

V termostatski glavi  je vgrajeno tipalo, ki se na temperaturne spre- membe v prostoru odziva tako, da odpre oziroma zapre dotok vroče vode v radiator. Tipalo je polnjeno s plinom, tekočino ali voskom, ki se jim ob spremembi temperature spreminja prostornina. Prek mehaniz- ma  in vretena se sprememba prenese na ventil. Ta se ob povišanju temperature v prostoru zapre, ko temperatura pade, pa odpre. Višino temperature nastavimo s termostatsko glavo, ki primerja temperatu- ro, zaznano s tipalom, in nastavljeno vrednost, glede na to pa se po- tem odpira ali zapira ventil. Na termostatski glavi so oznake položaja, temperature, ki jim ustrezajo, pa so navedene v navodilih  proizvajalca.

 

Nastavitev termostatske glave

Nastavitev termostatske glave:

Za nastavitev termostatske glave potrebujemo termometer, ki ga namestimo na primerno mesto, v bližini katerega ni izvorov toplote. V skladu z navodili proizvajalca nastavimo vrednost, ki naj bi ustrezala želeni  temperaturi. Če se ta ne ujema s tisto, ki jo kaže termometer, popravimo nastavitev navzgor oziroma navzdol. Ko temperatura ustreza pričakovani, termostatske glave ne premikamo več, saj je ventil povsem odprt, dokler temperatura v prostoru ni v skladu z nastavljeno vrednostjo. Izven ogrevalne sezone termostatsko glavo nastavimo na maksimalno vrednost, da ventil ostane odprt.

 

Centralna regulacija temperature ogrevalnega medija:

> Uravnava temperaturo ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature. Sistem je običajen v družinskih hišah  in večstanovanjskih stavbah.

> Regulira  temperaturo medija in ogrevanje v odvisnosti od temperature referenčnega prostora. Sistem je običajen v stanovanjskih enotah z etažnim ogrevanjem.

 

Elementi za centralno regulacijo:

> Temperaturna tipala  (zunanje, v prostoru, v cevovodih).

> Regulacijska krmilna enota, ki primerja željene vrednosti z dejanskimi in daje  signale izvajalnim  enotam.

> Izvajalne  enote (mešalni ventili in pipe, regulatorji).

 

Delovanje:

> Regulacija dovoda v odvisnosti od zunanje temperature, kjer tipalo zunanje temperature povezano z regulacijsko enoto primerja temperature ogrevne vode in vpliva na mešalni ventil.

> Regulacija temperature v dovodu v odvisnosti od temperature v prostoru, kjer tipalo  nameščeno v referenčnem prostoru, določa temperaturo ogrevalnega medija po vgrajem diagramu krivulj v regulacijski enoti  in vpliva na mešalni venil.

Viri: ENSVET
slik in shem: Arhiv GI ZRMK

Ensvet, eko sklad, zrmk