Eko sklad tudi za 2014 pripravlja javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, v okviru katerega bodo spodbude namenjene tudi naložbam vgradnje kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso in sicer na sekance, pelete in polena.

Kot so v dopisu zapisali z Eko sklada naj bi sicer tudi letošnji javni poziv določal, da bo subvencija dodeljena za nakup in vgradnjo tiste naprave na sekance, pelete ali polena za centralno ogrevanje, ki bo skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 in tehničnimi karakteristikami:

  • 90% ali večji izkoristek pri nazivni toplotni moči
  • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3
  • vrednost emisij ogljikovega monoksida mora biti manjša od 500 mg/m3

Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa mora ta imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje toplotno tehnične karakteristike:

  • izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti enak 90% ali več
  • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3
  • vrednost emisij ogljikovega monoksida mora biti manjša od 250 mg/m3

Vrednosti emisij kurilne napravae morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

 

Najavljene novosti Eko sklada 2014 za centralno ogrevanje na lesno biomaso

1. Prva dodatna zahteva novega javnega poziva, ki je sicer še v pripravi, se nanaša na vse naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni). Vse te naprave bodo morale obvezno imeti vgrajeno lambdo s sondo, tako kot je veljalo že do sedaj, pa mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik z minimalno prostornino 12 litrov na liter polnilnega prostora oz. zalogovnik mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.

Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči peči. Zalogovnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednost emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30% moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

2. Druga sprememba javnega poziva Eko sklada  pa se nanaša na kurilne naprave, ki omogočajo uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti) – torej kurilna naprava s kombinirano kurjavo, pa mora slednja izpolnjevati vse zahtevane toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv, ki jih lahko uporablja. Tako tudi v primeru, da med drugim uporablja tudi polena, mora hkrati izpolnjevati tudi zahteve s prve točke – torej zahteve glede volumna zalogovnika in vgradnjo lambda sonde.

Vir: dopis Eko sklad