V Sloveniji sicer še vedno velja prepričanje, da je podtalnica čistejša voda kot bi bila lahko deževnica, vendar pa imajo v državah, kjer pitne vode že resneje primanjkuje, dobro dodelane sisteme, ki deževnico sfiltrirajo v kakovostno in bistro pitno vodo. Obenem pa je deževnica lahko dosti manj oporečna od podtalnice, saj slednja lahko vsebuje različne “dodatke” v smislu raznih gnojil, pesticidov itd.

Deževnico navadno zbiramo iz streh in na kvaliteto vode vplivata dva glavna dejavnika:

  • čistoča ozračja
  • čistoča naše strehe

Sicer pri slednji že večji del težave odpravimo z gladkimi strešniki in z žlebovi iz materiala, ki ne vplivajo na vodo – torej plastični ali iz nerjavečih materialov, saj na primer bakreni ali pocinkani saj se kovine potem zbirajo v sami vodi. Vendar pa kljub temu še vedno lahko veter nanese umazanijo, prav tako je dostopna raznim živalim, tako da je vsekakor potrebno namestiti tudi filtrirni sistem.

Kot prvo je potreben filter pred samim vstopom vode v zbiralnik, ki zadrži oz. loči večje, grobe delce, listje in ostale nečistoče, ki jih voda s seboj odnese s strehe in žlebov. Če tega ne storimo, se ti usedejo v sam zbiralnik, kjer sčasoma razpadejo in vplivajo na vodo, da postane kalna, s slabim okusom in neprimernim vonjem.

Poskrbeti moramo za mirni dotok, saj se tako manjši delci, ki so uspešno prestali vstopni filter, kljub temu potem usedejo v zbiralnik. In če imamo dotok umirjen, ob novih padavinah le ti ostanejo na tleh in ne povzročijo kalne vode.

Mini delci kot je na primer cvetni prah, ki so lažji od vode, sčasoma priplavajo na površje in na površini naredijo film. Zato je potrebno s posebnim sifonom poskrbeti za redno prelivanje vode ter tako odplaviti te male prašne delce na površini. S pravilnim odjemom, ki je tik pod vodno gladino, tako zagotovljeno zajema najbolj čisto vodo iz zbiralnika.

Potem pa so nam na voljo še razni dodatni hišni filtri, ki filtrirajo in dezinfecirajo deževnico ob samem vstopu v hišo, izberemo pa ga na podlagi namena, za katerega bomo deževnico uporabljali.