Vprašanje:

Uplinjevalna peč na drva z zalogovnikom ali ogrevalna toplotna črpalka zrak/voda – kaj se bolj splača?
Branko

Odgovor:

V grobem je sama investicija za neko standardno stanovanjsko hišo za oba sistema kar podobna, prav tako je tudi mesečni strošek ogrevanja v obeh primerih med najnižjimi, zato je pri teh dveh sistemih bolj kot iz vidika stroška smotrno upoštevati navade uporabnika, saj gre na drugi strani za dva povsem različna načina ogrevanja.
Mogoče vam kar z izpostavitvijo bistvenih prednosti in obenem razlik posameznega sistema kaj pomagamo pri razmisleku in odločitvi, kateri sistem bi za vas in vašo družino prišel bolj prav:
  • Višina investicije v uplinjevalni kotel, še posebej v kolikor se vgradi tudi nov grelnik TSV ali za še optimalnejši sistem – sanitarna toplotna črpalka, saj tako potem ni potrebno kuriti skozi poletno (izven kurilno) sezono, je zelo podobna investiciji ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda.
  • Eko sklad: do sedaj so bile še vedno subvencije v primeru vgradnje uplinjevalnega kotla višje kot v primeru ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda (po trenutnem razpisu je višina subvencij odvisna tudi ali gre za zamenjavo obstoječega sistema ali za novogradnjo oz. dogradnjo k obstoječemu sistemu, več si lahko preberete tukaj >>)
  • Strošek ogrevanja z drvi je nekoliko nižji, še posebej če imate drva doma ali jih lahko ugodno dobite od soseda / znanca / sorodnikov.
  • Cena energenta – glede na to da imamo v Sloveniji in na splošno v EU ogromno lesa, bo najverjetneje cena drv bolj stabilna kot cena elektrike.
  • Skladiščenje in delo z energentom: pri uplinjevalnem kotlu moramo poskrbeti za ustrezno skladiščenje in pravilno sušenje drv (po novem dimnikarji izvajajo tudi kontrolo vlažnosti drv in preverjajo primernost velikosti polen – Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (Ur. l. RS št. 77/2017), pri toplotni črpalki prihranimo tako prostor kot čas, saj dela z elektriko tako rekoč nimamo nikakršnega.
    > Posledično pri toplotni črpalki tudi ni več potrebe po dimniku in dimnikarskih storitvah. Prav tako v prostoru, kjer je postavljena toplotna črpalka, ni nobenega vonja po dimu / kurjenju in smetenja z drvi, v bistvu v primeru vgradnje TČ pridobimo nov prostor, saj notranja enota zavzame zelo malo prostora, preostanek pa se lahko porabi npr. za sušilnico / likalnico / shrambo …
  • Upravljanje in vzdrževanje: pri uplinjevalnem kotlu na drva imamo več dela s samim upravljanjem (v hladnem obdobju je potrebno zakuriti v povprečju vsaj 1x dnevno) kot tudi z vzdrževanjem, čiščenjem in odstranjevanjem pepela. Pri toplotni črpalki pa gre za uporabnika zagotovo za najbolj udoben način ogrevanja, tako iz vidika upravljanja, kjer vse deluje avtomatsko, kot iz vidika vzdrževanja.

Zato za ta dva sistema vedno pravimo, da gre za dva tako različna načina ogrevanja, kjer pretehtajo predvsem navade in način življenja uporabnika > v kolikor gre za družino, ki je v današnjem tempu vpeta v službo, straši so v službi do poznega popoldneva, otroci so v šoli z vrsto obšolskih dejavnosti – potem bo dosti bolj prav prišla toplotna črpalka, saj vas bo ne glede na to, kdaj se kdo vrne, in ne glede na to, kako na kratko ste s časom, pričakal topel dom. Primer iz prakse je bil tudi npr. ta, da smo vgradili toplotno črpalko starejšemu paru, ki sta živela v svoji hiški na vasi, na željo njunega sina, saj si ju ni več predstavljal, kako se pozimi ukvarjata z drvmi, jih nosita v kurilnico in dnevno nalagata ter kurita > ne samo zaradi razloga, da bi jima olajšal delo, temveč tudi zaradi njune varnosti).Logo varcno ogrevaj

V kolikor pa je kdo veliko doma oziroma ima npr. službo z bolj stalnim urnikom, imate veselje do dela z drvmi (kar je tudi povsem razumljivo – marsikomu je les in njegov vonj, občutek kurjenja drv najbolj pristno) in vam samo kurjenje ne bi pomenilo še dodatne obremenitve, pa vam bo ta sistem bolj všeč, in na koncu če potegnemo črto še vedno tudi ugodnejši v primerjavi s toplotno črpalko. In potrebno je tudi dodati, da sodobni uplinjevalni kotli z zalogovnikom so neprimerljivo boljši kot stari klasični kotli na drva, saj je obisk kotlovnice po številu res dosti manjši kot je bilo to včasih in v kombinaciji z zalogovnikom dobimo nadvse učinkovit ter obenem okolju prijazen ogrevalni sistem.

Gorazd
Rapport d.o.o.