Na Eko skladu so podali obvestilo, da glede na veliko število prejetih vlog občanov je trenutni čas obdelave vloge okrog 5 mesecev, vendar pa kot je veljajo tudi že do sedaj se z izvajanjem naložbe lahko začne že takoj po oddaji vloge na naslov Eko sklada.

Podaljšal se je tudi rok izplačil za ukrepe, ki vključujejo vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso in / ali toplotne črpalke in sicer je v tem primeru subvencija izplačana v 90 dneh od prejema zaključne dokumentacije in podpisane pogodbe, za ostale ukrepe velja 60 dnevni rok izplačila.

Celotno aktualno obvestilo vlagateljem si lahko preberete na povezavi tukaj: Aktualno obvestilo vlagateljem – Eko sklad (.pdf)