Razmišljamo o toplotni črpalki zemlja / voda. Okoli hiše imamo kar nekaj vrta in ne vemo ali naj se odločimo za zemeljski kolektor ali vertikalno sondo? Koliko površine potrebujem za zemeljski kolektor oziroma kako globoka mora biti vertikalna sonda?

Nejko, Polzela

Odgovor:

Navadno je pri stranki glavni faktor odločitve razpoložljiv prostor v neposredni bližini hiše, saj ga horizontalni zemeljski kolektor zahteva veliko več kot vertikalna sonda. Torej v kolikor imate okoli hiše dovolj nezazidane površine, potem se je najbolje odločiti za zemeljski kolektor. V tem primeru je potrebno nekje na globini 1,2 m položiti povsem običajne PE cevi z minimalno 70 cm medsebojno razdaljo, sama dolžina cevi pa je odvisna od kvalitete zemlje. Bolj je zemlja vlažna, več toplote ji lahko odvzamemo na isti površini in zato je potrebna manjša dolžina cevi. Običajno računamo s povprečjem, ki je 20 W na meter cevi (v praksi to pomeni, da za 10 kW toplotno črpalko potrebujemo približno 500 m cevi). Če pa je zemlja peščena, je ta faktor samo 10 W/m cevi.

Kar se tiče same površine, potrebne za zemeljski kolektor, pa se preračuna tako, da moč toplotne črpalke pomnožimo x35 (torej če imamo 10 kW toplotno črpalko, pomnožimo 10 kW x 35 = cca 350 m2 površine, ki jo potrebujemo). Druga možnost približnega izračuna je tudi 2-kratna površina objekta, torej če imamo objekt s 150 m2 ogrevalno površino, potem potrebujemo cca 300 m2 nezazidane površine, kamor bomo vgradili horizontalni zemeljski kolektor. To govorimo o približnih izračunih – točno potrebna površina se definira pri izkopu.

Zelo je pomembno, da zemljišče, kjer je položen zemeljski kolektor, ni pozidano ali asfaltirano, ker morajo padavine doseči kolektor in posledično dovajati toploto zemlje do cevi. Pri upoštevanju minimalnih razdalj med posameznimi PE cevmi je tudi rast rastlinja na tem zemlješči neokrnjena.
varčno-ogrevaj.si
V kolikor ni dovolj razpoložljive zemeljske površine za horizontalni kolektor, lahko vrtamo v globino in izkoriščamo toploto kamenin. V tem primeru se je potem potrebno odločiti za vertikalno sondo. Sama dolžina sonde je odvisna od toplotne moči montirane toplotne črpalke in od kvalitete zemlje. Okviren izračun dolžine sonde dobimo tako, da grelno moč toplotne črpalke pomnožimo s 14 – torej če imamo 10 kW toplotno črpalko zemlja / voda, to pomnožimo s 14 in dobimo potrebno dolžino 10 kW x 14 = 140 metrov. Zopet – gre za približen izračun, točna vrednost se definira pri vrtanju.

 

Gorazd
Rapport d.o.o.

Ugodna dobava in kvalitetna montaža vseh vrst
ogrevalnih sistemov in vodovodnih inštalacij >>

Pri pripravi odgovora so pomagali strokovnjaki iz Termo-tehnike (Kronoterm).