S sodobnimi merilnimi napravami in regulacijami ne boste le natančno merili dejansko porabo energije za ogrevanje, temveč tudi poskrbeli za manjšo porabo toplote kot tudi dvignili bivalno ugodje, varnost in zanesljivost delovanja vašega centralnega sistema.

Delitev stroškov ogrevanja po dejanski porabi

Zakonske podlage:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) (Ur. l. RS, št. 70/2008)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/2010)
 • Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS 42/2006 in 97/2010)

Merilne naprave, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe:

Delitev stroškov ogrevanja po dejanski porabi

Elektronski delilnik stroškov – ki odgovarjajo SIST EN 834 in so lahko z ročnim odčitavanjem ali daljinskim – radijskim odčitavanjem. Nameščamo jih na ogrevala v višini 75 % višine ogrevala in na 50 % dolžine ogrevala. Poznamo delilnike pri katerih odčitano vrednost (reading value) korigiramo z faktorjem toplotne moči ogrevala KQ in faktorjem načina pritrditve delilnika KC v računalniku ob izračunu deležev in delilnike pri katerih odčitamo računsko vrednost (calculating value), dobavitelj delilnika pa faktorja KQ in KC neizbrisno vtisne v delilnik in to vrednost direktno uporabimo v delitvi stroškov.

Njihove značilnosti so še:

 • uporaba v klasičnih dvocevnih sistemih ogrevanja
 • možno mesečno ali sezonsko odčitavanje
 • beležijo porabo z toplotno oddajo ogrevala
 • močno zmanjšana možnost manipulacije
 • življenska doba 10 + 1 leto

merilnikMerilniki toplotne energije – uporabljeni kot delilniki stroškov se vgrajujejo v ogrevalne sisteme z zaključenimi zankami za vsako stanovanje, primerni so tudi za sisteme s stenskim in talnim ogrevanjem.

Druge značilnosti so še:

 • beležijo vso toploto vnešeno v stanovanje
 • velika natančnost odčitavanja
 • ni vstopanja v stanovanje
 • potrebna redna overitev vsakih 5 let, skladno s Pravilnikom
 • baterijski življenska doba 10 + 1 leto
 • visoka cena

Tehnične zahteve, ki zagotavljajo pravilno delovanje ogrevalnega sistema in so predpogoj za vgradnjo delilnikov in pravično delitev stroškov:

 • hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, ki zagotavlja vsakem posameznem delu stavbe projektirano količino toplote za ogrevanje,
 • kakovostna centralna regulacija temperature ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature,
 • lokalna regulacija-termostatski ventili omogoča vpliv porabnika na porabo in izkorišča notranje vire toplote in energijo sonca.

Način delitve stroškov, skladno s Pravilnikom, prikazuje graf.

Delitev stroškov ogrevanja po dejanski porabi

Določanje korekcije deležev zaradi vpliva lege, predpisuje 14. člen Pravilnika in je obvezno. Določamo pa jih na naslednje načine:

 • korekturni faktorji, ki imajo podlago v vrednostih pridobljenih v praksi na primerljivih stavbah z upoštevanjem pravil tehnike
 • korekturni faktorji, ki se določijo na osnovi celotnih toplotnih izgub določenih v projektu centralnega ogrevanja.
 • korekturni faktorji določeni z izračunom toplotnih izgub po SIST EN 12831

 

Viri: ENSVET
Viri slik in shem: Arhiv GI ZRMK

Ensvet, eko sklad, zrmk