S 4. julijem 2014 so se zaključile subvencije s strani Eko sklada, namenjene naložbam v varčno ogrevanje.

Z dnem 4.7.2014 sta se tako z objavo v Uradnem listu RS50/14 zaključila Javna poziva 24SUB-OB14 in 25SUB-OB14. Kot je zapisano v Uradnem listu RS50 z dne 4.7.2014 Eko sklad objavlja, da so Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb zaključene, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva.
(vir: Uradni list RS50 – stran 1624)

Kakor smo bili neuradno obveščeni bodo vloge, ki so bile oddane do petka, 4.7.2014 (vključno s petkovim žigom na pošti)  obravnavane normalno, ker so bile oddane pravočasno.