Sončni sistemi

/Sončni sistemi
  • Javni poziv 74SUB-OB19 eKO SKLAD

Nov razpis EKO SKLADa: Javni poziv 74SUB-OB19, vloga in navodila – ZAPRT!

OBVESTILO! S petkom, 25.3.2022, se je javni poziv 74SUB-OB19 zaprl! Kot je navedeno na spletni strani Eko sklada: "Nov, nekoliko spremenjen poziv za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske [...]

  • Subvencije Eko sklad 2016 za solarni sistem SSE - javni razpis 37SUB-OB16

Eko sklad 2016 – Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema SSE

Ukrep A - Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema SSE Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije (SSE) in za sisteme s toplozračnimi sprejemniki [...]

  • Spodbude za varčno ogrevanja - Občina Kamnik

V občini Kamnik tudi letos finančne spodbude za učinkovito rabe energije in izrabo obnovljivih virov energije

Občina Kamnik je v aprilu objavila sklep o razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2015. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za: vgradnja [...]

  • Termični solarni sistemi SSE

Termični solarni sistemi

Energijo sonca izkoriščamo v direktnih sistemih s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE). Tako pridobljena toplota služi ogrevanju tople sanitarne vode in pri dobro toplotno izoliranih hišah je lahko podpora ogrevanju. Vrste sprejemnikov sončne energije: Absorberji so [...]

  • Subvencije za občane Kamnika

Nepovratna sredstva za solarno ogrevanje in ogrevanje na lesno biomaso v občini Kamnik

S koncem marca 2014 so v občini Kamnik objavili javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine [...]

Eko sklad 2014 – A – Vgradnja solarnega sistema v stanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne energije (SSE). Površina sprejemnika sončne energije se določi skladno s standardoma SIST EN 12975-1, [...]

  • naslovna

Kaj vse zajema montaža solarnih kolektorjev?

Vprašanje: Razmišljamo o montaži sončnih kolektorjev in me zanima kaj točno zajema montaža kolektorjev? Kristina iz Ljubljane Odgovor: Kaj spada v montažo sončnih kolektorjev se nekoliko razlikuje in sicer ali boste solarni sistem uporabljali [...]

  • naslovna

5 generacij sončnih kolektorjev

Čeprav se zdi, da v osnovi poznam dve vrsti sončnih kolektorjev - Ploščate oz. ravne sončne kolektorje ter Cevne oz. vakuumske sončne kolektorje - glede na razvoj sončnih sprejemnikov energije (SSE) lahko sončne kolektorje razvrstimo [...]

  • naslovna

Ploščati sončni kolektorji

Na področju uporabe sončne energije in solarnih sistemov najdlje poznamo ploščate sončne kolektorje, ki so tekom let tehnološko precej napredovali in nadgrajevali svojo učinkovitost. Ploščati sprejemniki sončne energije so primerni tako za pokončno kot tudi vodoravno [...]

  • naslovna

Vakuumski sončni kolektorji

Sončni oz. solarni kolektorji zbirajo toploto z absorpcijo sončne svetlobe in so v osnovi naprave za zajemanje sončnega sevanja . Sončno sevanje je energija v obliki elektromagnetnega sevanja od infrardečih (dolgih) do ultravijoličnih (kratkih) valovnih [...]